Indiferent ce vã trebuie, gãsiþi la Allteko.
Vedeþi tot ce vã putem oferi pentru afacerea dvs.
Aflaþi mai multe despre calitatea Allteko.

Tot ce trebuie sã ºtiþi despre Allteko

"Pentru satisfacerea cerinþelor tuturor clienþilor noºtri ºi prin furnizarea unei game variate de bunuri ºi livrare expertã, Allteko depune eforturi pentru a se asigura cã clienþii sãi sunt întotdeauna complet satisfãcuþi.”

Allteko a activat ºi a crescut cu succes încã de la lansarea din 2006, ca furnizor de componente ºi echipamente esenþiale pentru industriile petrochimice din întreaga lume.

Indicatorii noºtri KPI de livrare sunt practic fãrã egal, deoarece ne onorãm constant livrãrile la momentul convenit. Hotãrârea noastrã de a furniza cele mai bune servicii de procurare specializatã ºi atenþia personalã acordatã clienþilor constituie prioritãþile noastre cele mai ridicate, iar evidenþele noastre de performanþã sunt martorii succesului nostru. Lanþul de aprovizionare Allteko funcþioneazã în dorinþa de a procura întotdeauna produsele fabricate în cele mai bune condiþii, de cea mai bunã calitate.

Iatã de ce Allteko va dispune întotdeauna de o legãturã fiabilã ºi rapidã cu un furnizor care poate produce conform cerinþelor de certificare ale clientului; certificãrile obiºnuite cu care suntem familiarizaþi ºi în care avem experienþã includ ASME-U ºi ISO 9001.

Allteko se ocupã de fiecare detaliu pentru a vã îndeplini necesitãþile de afaceri.?

profile

David Fielding, Director General

Citiþi mai multeÎnchidere
Allteko - Furnizor pentru domeniile de petrol, gaze ºi energie din óntreaga lume.

1000

de produse ºi bunuri unice din care puteþi alege
Peste

100 ani

de experienþã combinatã a echipei
99.3% din livrãri fãcute la timp

Clienþi recenþi

"Aici, la Allteko, avem o echipã incredibil de apropiatã de specialiºti cu experienþã în procurare, orientaþi spre îndeplinirea tuturor cerinþelor clienþilor noºtri ºi care oferã o gamã uriaºã de bunuri ºi livrare expertã. Allteko depune toate eforturile pentru a se asigura cã fiecare client rãmâne întotdeauna mulþumit, de fiecare datã."

chevrontexacoshellatco

Contactaþi Allteko

Vizitaþi-ne
1 McNaught Place
St. Mary's Street
Worcester
WR1 1HA
Marea Britanie

Telefon
+44 (0)1905 26566

E-mail
enquiries@allteko.com