Vase sub presiune ºi schimbãtoare de cãldurã: gamã largã, rãspunsuri specifice

Allteko furnizeazã o gamã largã de vase sub presiune ºi echipament construit pentru satisfacerea nevoilor individuale ale clienþilor, asociate unor cerinþe specifice de proiect.


Schimbãtoare de cãldurã

Furnizãm o gamã largã de schimbãtoare de cãldurã óntr-o varietate de materiale, inclusiv oþel carbon, oþel inoxidabil, duplex ºi super duplex. Materialele pentru tuburi variazã din nou de la oþel carbon, oþel inoxidabil la materiale mai exotice, precum titan ºi Hastelloy.

Echipele noastre de proiectare oferã urmãtoarele servicii:

 • Calcule de proces (termic ºi curgere), calcule de rezistenþã, documentaþie tehnicã de atelier, informaþii tehnice ºi consultanþã.
 • Printre acreditãrile de fabricaþie se numãrã ASME, TUV, GOST R, UDT, LLOYDâ??S ºi SLV.
 • Sistemul de asigurare a calitãþii ISO 9001:2002.
 • Documentaþie tehnicã conform urmãtoarelor coduri ºi standarde: EN13445, WUDT 2003, AD 2000 Code, ASME, TEMA R, C ºi API 661. Echipamentele livrate pe piaþa CE corespund PED 97/23/CE.

Produse pentru industria petrochimicã

Allteko furnizeazã schimbãtoare de cãldurã cu manta ºi tuburi pentru domeniile petrol, gaze ºi chimie.

Echipamentele se conformeazã urmãtoarelor cerinþe tehnologice ºi de proiectare relevante pentru domeniile respective:

 • ASME
 • PD 5500
 • GOST
 • TEMA
 • Alte standarde recunoscute pe plan internaþional

Schimbãtoarele de cãldurã oferite de Allteko acoperã gama completã de variante constructive, ón unitãþi cu o singurã trecere ºi cu mai multe treceri.

Industria energeticã

Allteko furnizeazã schimbãtoare de cãldurã care satisfac cerinþele industriei energetice, fiind disponibile echipamente de ónaltã presiune (tip HP) ºi de joasã presiune (tip LP), inclusiv:

 • Preóncãlzitoare regenerative
 • Schimbãtoare de cãldurã
 • Rãcitoare cu apã
 • Rãcitoare cu ulei

Schimbãtoare cu ºicane elicoidale

Schimbãtoarele cu ºicane elicoidale reprezintã ultima inovaþie ón materie de schimbãtoare de cãldurã cu manta ºi tuburi, prin amplasarea de ºicane de-a lungul spiralei. Fiecare segment de ºicane ocupã circa un sfert din secþiunea transversalã. O asemenea construcþie creeazã o curgere turbulentã continuã a agentului de rãcire ón spaþiul intertubular.

Printre aplicaþiile schimbãtoarelor elicoidale se numãrã rafinãriile, industria petrochimicã ºi energeticã, precum ºi platformele marine.

Aceste schimbãtoare sunt cel mai bine adaptate pentru aplicaþii ón care coeficientul de transfer al cãldurii joacã un rol determinant sau ón care cãderea de presiune sau reducerea colmatãrii sunt importante.

În comparaþie cu soluþia convenþionalã, unde ºicanele sunt amplasate perpendicular pe axa schimbãtorului, schimbãtoarele de cãldurã cu ºicane elicoidale oferã urmãtoarele avantaje:

 • Ratã crescutã de schimb de cãldurã
 • Pierdere de presiune scãzutã
 • Reducerea colmatãrii
 • Frecvenþã redusã a verificãrilor periodice
 • Risc redus de vibraþii
 • Duratã mai mare de viaþã a schimbãtorului
 • Costuri de investiþie relativ mai reduse
 • Costuri de óntreþinere reduse

Aparate de proces pentru vase

Allteko furnizeazã echipamente de proces pentru vase, proiectate ºi produse cu ºtampila ASME U, aprobãrile TA?V ºi UDT, dar ºi echipamente concepute pentru a respecta specificaþiile clientului individual.

Dezumidificatoare

În numeroase procese, eliminarea materialelor antrenate ón fluxul vaporilor este esenþialã. Allteko furnizeazã o gamã variatã de aparate de eliminare a picãturilor ºi/sau dezumidificatoare, adecvate pentru orice aplicaþie.

Produsele de eliminare a picãturilor pe care le putem furniza se bazeazã pe o plasã ómpletitã de ónaltã calitate, versatilã, dintr-o gamã largã de materiale, care include:

 • Oþel inoxidabil: gradele AISI 302, 304, 316L, 321, 309, 314, 310S
 • Superaliaje: Inconel 601, Incoloy DS, Hastaloy, Carpenter 20, Monel
 • **Filament fibros: Sticlã **â?~Eâ??, sticlã â?~Sâ??, sticlã â?~Aâ??, bazalt, ceramicã, silicã, kevlar (para-aramid)
 • Altele: Aluminiu, cupru, alamã, oþel moale (simplu ºi galvanizat), polipropilenã, Hostaflon, polietilenã ºi orice alt material de filament continuu furnizat sub formã de cablu sau fir
 • Allteko va depune toate eforturile pentru a furniza orice dimensiune sau orice alt material pe care dvs. l-aþi putea solicita.

Echipa noastrã de experþi tehnici este óntotdeauna disponibilã pentru a oferi sfaturi ºi a asigura gãsirea unei soluþii de schimbãtor de cãldurã, vas sub presiune sau dezumidificator ón orice situaþie.